AYES: Ayes Çelik Hasır Gelir Tablosu Kar Yazdı

AYES: Ayes Çelik Hasır Gelir Tablosu Kar Yazdı

11 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

AYES: Ayes Çelik Hasır gelir tablosu kar yazdı! Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 15.796.251,75 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ayes sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

AYES: Ayes Çelik Hasır Gelir Tablosu Kar Yazdı

Ayes Çelik Hasır’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ayes-ayes-celik-hasir-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-kar-payi-temettu-bilanco

“Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.”
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

01.01.-31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR 605.443.171,64
1- Yurtiçi Satışlar 544.024.187,02
2- Yurtdışı Satışlar 60.626.953,55
3- Diğer Gelirler 792.031,07
B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) -957.605,81
1- Satıştan İadeler (-) -934.606,89
2- Satış İskontoları (-) 0,00
3- Diğer İndirimler (-) -22.998,92
C- NET SATIŞLAR 604.485.565,83
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -561.527.477,11
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) -297.976.464,29
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -263.505.262,23
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) -45.750,59
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 42.958.088,72
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -13.692.015,06
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -11.154.584,38
3- Genel Yönetim Giderleri (-) -2.537.430,68
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 29.266.073,66
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 10.490.297,49
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3- Faiz Gelirleri 0,00
4- Komisyon Gelirleri 0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 733.258,10
6- Menkul Kıymet Satış Karları 25.828,80
7- Kambiyo Karları 9.206.021,38
8- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 525.189,21
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -10.723.962,05
1- Komisyon Giderleri (-) 0,00
2- Karşılık Giderleri (-) -5.535.530,39
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4- Kambiyo Zararları (-) -5.188.431,66
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -11.986.538,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -11.986.538,00
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 17.045.871,10
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 233.236,01
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 233.236,01
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -1.482.855,36
1- Çalışmayan kısım Gider ve Zararları (-) -2.991,12
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -1.479.864,24
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 15.796.251,75
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 15.796.251,75


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910094