AYEN: Ayen Enerji Gelir Tablosu 14 Milyon TL Kar Yazdı

AYEN: Ayen Enerji Gelir Tablosu 14 Milyon TL Kar Yazdı

26 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

AYEN: Ayen Enerji gelir tablosu 14 milyon TL kar yazdı! Ayen Enerji Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 14.255.671,25 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ayen Enerji kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

AYEN: Ayen Enerji Gelir Tablosu 14 Milyon TL Kar Yazdı

Ayen Enerji’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ayen-ayen-enerji-gelir-tablosu-14-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi

AYEN ENERJİ A.Ş
31.12.2020 GELİR TABLOSU (TL)

Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası
Mevzuatı’na göre düzenlenmemiştir.

CARİ DÖNEM (01.01.2020 – 31.12.2020)

A- BRÜT SATIŞLAR 196.205.351,13
1- Yurtiçi Satışlar 187.980.495,59
2- Yurtdışı Satışlar 8.224.855,54
3- Diğer Gelirler
B- SATIŞIN İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1- Satıştan İadeler (-)
2- Satış İskontoları (-)
3- Diğer indirimler (-)
C- NET SATIŞLAR 196.205.351,13
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -149.020.695,94
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) -133.290.765,06
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -15.729.930,88
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 47.184.655,19
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -24.248.550,15
1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -16.281.418,09
3- Genel Yönetim Giderleri (-) -7.967.132,06
FAALİYET KARI(ZARARI) 22.936.105,04
F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 159.561.868,12
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 75.599,15
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 49.128.582,79
3- Faiz Gelirleri 8.752.553,49
4- Komisyon
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 362.757,00
6- Menkul Kıymet Satış Gelirleri 3.773,57
7- Kambiyo Karları 100.686.194,63
8- Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar 552.407,49
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİD. VE ZAR. -124.416.152,27
1- Reeskont Faiz Giderleri
2- Komisyon Giderleri
3- Karşılık Giderleri
4- Kambiyo Zararları -122.476.270,65
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar -1.939.881,62
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -44.704.266,08
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -32.320.970,47
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -12.383.295,61
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 13.377.554,81
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.058.024,87
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.058.024,87
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -179.908,43
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -179.908,43
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 14.255.671,25
K- D.KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜML.KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 14.255.671,25


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910513