Aydem Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Raporunu Yayımladı

Aydem Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Raporunu Yayımladı

30 Ağustos 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

Aydem halka arzdan elde edilen fonun kullanım raporunu yayımladı… Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi tarafından halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin denetimden sorumlu komite raporu kamuoyuna deklare edildi. Bahse konu raporun sonuç kısmında; “Söz konusu halka arzdan elde edilen 49.500.000 TL tutarındaki fondan halka arz masrafı ve banka masrafları düşüldükten sonra kalan 48.708.700 TL ile birlikte Aydem Holding A.Ş.’den tahsil edilen 48.450.000 TL tutarındaki fon ile birlikte toplamda 97.158.700 TL’lik tutar, mevcut banka kredilerinin kısmi olarak kapatılması için kullanılmıştır. Bunun sonucunda Şirket’in finansal borç yükü azaltılmıştır” ifadelerine yer verildi. Şirket tarafından yapılan açıklama haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Aydem haberleri için de buraya göz atılabilir.

Aydem Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Raporunu Yayımladı

Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi tarafından halka arzdan elde edilen fon kullanım yerlerine ilişkin denetimden sorumlu komite raporun bir kısmında aşağıdaki ifadelere yer verildi. Raporun tamamına PDF formatında ulaşmak için haberin sonundaki kaynak KAP linkine gidebilirsiniz.

“ Şirket, halka arz sonucunda 5 milyon adet hissenin tamamını 9.9 TL’den ihraç etmiş ve 49.500.000 TL fon elde etmiş ve bu fonun tamamı banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.

Şirket’in finansal borçları, 26 Haziran 2019 tarihinde imzaladığı ortak hükümler sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında imzalanan kredi sözleşmeleri kapsamında kullanılan kredilerden oluşmaktadır. Finansal borçların yabancı para cinsinden olması sebebiyle, kurdaki yukarı yönlü hareketler Şirket’in kur farkı giderlerini ve de faiz giderlerini arttırmakta, vergi öncesi karlılığı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.

Şirket, Aydem Holding A.Ş.’den olan alacaklarının 48.450.000 TL’lik kısmını da tahsil ettikten sonra halka arzdan elde ettiği 49.500.000 TL’den halka arz masrafı ve banka masrafları düşüldükten sonra kalan tutar olan 48.708.700 TL ile birlikte toplam 97.158.700 TL tutarında bankalarda bulunan kredilerin kapamalarnı yapmış; kredi tutarının ve faiz yükünün azaltılması ve Şirket’in karlılığının arttırılması amaçlanmıştır.

SONUÇ

Söz konusu halka arzdan elde edilen 49.500.000 TL tutarındaki fondan halka arz masrafı ve banka masrafları düşüldükten sonra kalan 48.708.700 TL ile birlikte Aydem Holding A.Ş.’den tahsil edilen 48.450.000 TL tutarındaki fon ile birlikte toplamda 97.158.700 TL’lik tutar, mevcut banka kredilerinin kısmi olarak kapatılması için kullanılmıştır. Bunun sonucunda Şirket’in finansal borç yükü azaltılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 29 Ağustos 2021.

Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960879