Avusturya Kira Sözleşmesi ve Kira Sözleşmesi Feshi

Avusturya Kira Sözleşmesi ve Kira Sözleşmesi Feshi

12 Şubat 2020 0 Yazar: Suat Bulut

Avusturya’da bir ev bulunduğunda ve kiralandığında kira sözleşmesi yapmak mecburidir. Avusturya’da kira sözleşmesi yaparken birkaç hususa özellikle dikkat etmek gerekir. Bu hususlara dikkat edilmemesi sonrasında kişi için sıkıntı oluşturabilir. Avusturya kira sözleşmesi ve Avusturya kira sözleşme feshi konusunda bilgi edinmek ev kiralayanları bu noktada rahatlatacaktır. İşte Avusturya kira sözleşmesi ve feshi detayları…

Avusturya Kira Sözleşmesi

Avusturya’da ev kiralanması esnasında yazılı sözleşme yapılması yasal zorunluluktur. Bu zorunluluk hem ev sahibi ve hem de kiracı için geçerlidir. Kira sözleşmesi sayesinde hem kiracının hem de ev sahibinin hakları korunmaktadır. Avusturya kira sözleşmesinde; kiracının ve mülk sahibinin isimleri ile kimlik bilgileri yer almaktadır. Buna ek olarak kiralanan alana hangi bölümlerin dahil olduğu açıkça yazılmalıdır.

Avusturya kira sözleşmesinde kira süresi ile brüt kira bedeli ve net kira bedeli açıkça yer almalıdır. Warmmiete ya da Bruttomiete olarak ifade edilen brüt kira bedeli içerisinde hangi masrafların dahil olduğu; Betriebkosten ya da Nebenkosten olarak ifade edilir ve Avusturya kira sözleşmesinde mutlak surette yer almalıdır. Bunun yanı sıra “Nettomiete” denilen kiralanan mülkün net kira bedeli de mutlak surette kira sözleşmesinde bulunmalıdır. Bu sayede kişilerin kiraladığı alanlar karşısında girdikleri mesuliyetler de netleşmiş olur. Avusturya’da kira sözleşmesi yaparken bu sözleşmenin ender koşullar altında feshedilebileceği unutulmamalı ve sözleşme buna göre yapılmalıdır. Bu kapsamda Avusturya’da yapılan kira sözleşmesine evi boşaltma şartı ya da koşulları da eklenmelidir. Euro öncesi Avusturya para birimi Avusturya Şilini hakkında da buradan detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Avusturya Kira Sözleşmesi Feshi

Avusturya’da kira sözleşmesi feshi; sözleşmenin iki tarafı olan kiracı ya da ev sahibi tarafından yapılabilir. Ancak bu tarafların kira sözleşmesi feshi için makul ve geçerli gerekçeleri olmak durumundadır. Sözleşme feshi gerçekleşmesi durumunda ilgili mülkün kaç günde boşaltılacağı “mehil süresi” kira sözleşmesinde bulunmalıdır. Avusturya kira sözleşmesi mehil süresi barındırmıyorsa bu süre yasal olarak bir ay olarak tayin edilmiştir. Kira fesih belgesinden itibaren kiracı evi 1 ay içerisinde boşaltmak durumundadır.

Euro öncesi Avusturya para birimi Avusturya Şilini hakkında da buradan detaylı bilgi edinebilirsiniz.