AVTUR: Avrasya Petrol Gelir Tablosu Kar Yazdı

AVTUR: Avrasya Petrol Gelir Tablosu Kar Yazdı

22 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AVTUR: Avrasya Petrol gelir tablosu kar yazdı! Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu 1.213.283,80 TL net kar elde edildiğini ortaya koydu. Haberimiz devamında Avrasya Petrol’ün gelir tablosu bulunmaktadır, incelenebilir. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

AVTUR: Avrasya Petrol Gelir Tablosu Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

avtur-avrasya-petrol-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TES.YAT.A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE
SUNULMUŞ OLUP ,SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

A . 1.845.403,06
600 Yurtiçi Satışlar 1.800.416,21
601 Yurtdışı Satışlar –
602 Diğer Gelirler 44.986,85
B . 300.000,00
610 Satış İadeleri (-) 300.000,00
611 Satış Iskontoları (-) –
612 Diğer İndirimler (-) –
C . 1.545.403,06
D . 934.181,47
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-) –
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) –
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 934.181,47
623 Diğer Satışların Maliyeti (-) –
611.221,59
E . 1.161.776,88
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) –
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) –
632 Genel Yönetim Giderleri (-) 1.161.776,88
(550.555,29)
F . 1.848.643,78
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,60
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri –
642 Faiz Geliri 578.600,15
643 Komisyon Gelirleri –
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar –
645 Menkul Kıymetler Satış Karları –
646 Kambiyo Karları –
647 Reeskont Faiz Gelirleri –
648 Enflasyon Düzeltmesi Karları –
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar 1.270.043,03
G . 6.935,65
653 Komisyon Giderleri (-) –
654 Karşılık Giderleri (-) –
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
656 Kambiyo Zararları (-) –
657 Reeskont Faiz Giderleri (-) –
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) –
659 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 6.935,65
H . 11.324,05
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.324,05
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) –
1.279.828,79
I . 8.882,89
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları 7.100,40
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.782,49
J . 75.427,88
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) –
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 8.091,20
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 67.336,68
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.213.283,80
K . 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-) – –
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.213.283,80


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910614