ASUZU: Anadolu Isuzu da Kocaeli Otobüs İhalesini Yargıya Taşıdı

ASUZU: Anadolu Isuzu da Kocaeli Otobüs İhalesini Yargıya Taşıdı

12 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ASUZU: Anadolu Isuzu Kocaeli Otobüs İhalesini yargıya taşıdı! Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 15/10/2020 tarihinde gerçekleştirilen ihale pek çok anlaşmazlığa konu oldu. Geçtiğimiz hafta Karsan tarafından yargıya götürülen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı otobüs ihalesi hakkında; Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından da yargı süreci başlatıldı. Haberimiz devamında Anadolu Isuzu’nun Kamu İhale Kurulu’nun (KİK) kararına karşı yürütmeyi durdurma talebi ile iptal davası açması hakkında detaylara yer verilmiştir. Karsan 200 milyon TL’lik Kocaeli otobüs ihalesini yargıya taşıyor haberi için de buraya göz atabilirsiniz.

ASUZU – KARSN: Anadolu Isuzu da Karsan Gibi Kocaeli Otobüs İhalesini Yargıya Taşıdı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 15 Ekim 2020 tarihinde katılım gösterdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale makamı tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen karara göre; yapılan incelemeler sonucunda, teklifimizin idari ve teknik şartnamede yer alan bazı gereklilikleri sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 12 Kasım 2020 tarihli KAP açıklamamızda detaylı olarak duyurulmuştu.

Şirketimizce 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusunun, Kamu İhale Kurulu’nun (KİK) 19.01.2021 tarihinde tebliğ edilen kararı ile reddedildiğinin öğrenilmesi üzerine, Şirketimiz tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde, ilgili KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talebi ile iptal davası açılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. ”

İhale Konusu
Otobüs Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/11/2020
İhale Sonucu
İhale Bedeli
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)