ASUZU: Anadolu ISUZU Genel Kurul’u Ertelendi

ASUZU: Anadolu ISUZU Genel Kurul’u Ertelendi

30 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ASUZU: Anadolu ISUZU Genel Kurul’u ertelendi… Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 4 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Şirket Olağan Genel Kurulu’nun pandemi sebebiyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle 28 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği duyuruldu. Haberimiz devamında detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Isuzu sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ASUZU: Anadolu ISUZU Genel Kurul’u Ertelendi

Anadolu Isuzu’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 1.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 04.05.2021 günü saat 14:00 de yapılacağı ilan edilen ancak T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 27.04.2021 tarihli Genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek “tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması” uygulanacağının belirtilmesi sebebiyle iptal edilen, 2020 Olağan Genel Kurul toplantısının kısıtlama bitiminde yapılabilmesini teminen, Şirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28.05.2021 Cuma günü saat 14:00’de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde ekte belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır. ”

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

2 – Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

3 – 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin rapor özetinin okunması

4 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları

7 – 2020 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem karı olmaması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması

8 – Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti

9 – 2021 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesi

10 – Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi

12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi

14 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

15 – Kapanış


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932999