Arzum Hisse Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Açıklaması

Arzum Hisse Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Açıklaması

22 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

Arzum hisse halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu açıklaması… Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından “halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu” yayımlandı. Haberimiz devamında rapora ilişkin detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Arzum temettü dağıtımı 2021 Haziran ayında haberi içinde buraya göz atılabilir.

Arzum Hisse Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Açıklaması

Arzum Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu’nun “Tahmin ve Gerçekleşme Verileri” başlıklı kısmında aşağıdaki ibarelere yer verilmiştir. Raporun tamamı haberimizin sonunda yer alan KAP kaynak linki üzerinden PDF olarak indirilerek incelenebilir:

“ Şirketimizin 2020 yılı tahminlerine ve gerçekleşen verilerine yukarıdaki tabloda yer verilmiştir. Buna göre; 2020 yılı için tahmin edilen cironun %100,50’si, brüt karın %100’ü ve FAVÖK’ün %78,04’ü gerçekleşmiştir.

Şirketimiz son çeyrekte hasılat ve brüt kar tahminlerine paralel sonuçlar ortaya çıkartmış, FAVÖK’te ise tahminlerin gerisinde kalmıştır. FAVÖK’te meydana gelen sapmanın en önemli sebebi, Şirket’in halka arz nedeniyle tek sefere mahsus katlanmak zorunda kaldığı genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleridir. Halka arz nedeniyle yöneticilere ödenen 6,5 Milyon TL tutarında prim, yine tamamen halka arza yönelik olarak yaklaşık 1,3 Milyon TL tutarında ödenen finansal ve hukuki danışmanlık giderleri ve yine halka arz nedeniyle oluşan yaklaşık 2,5 Milyon TL tutarında pazarlama ve tanıtım giderleri, söz konusu tek sefere mahsus giderlerin ana hatlarıyla kırılımını oluşturmaktadır. Söz konusu giderlere ilişkin olarak halka arz izahnamesinde bilgi verilmiştir. Tek sefere mahsus bu giderlerin toplamı 10,3 Milyon TL’dir.

Tek seferlik giderlerin yanı sıra meydana gelen diğer sapmalar ise ana hatlarıyla şu şekildedir: Şirketimiz 2020 yılını beklenenin üzerinde bir performans ile kapatmıştır. Bu da Şirketimiz çalışanlarının hak ettikleri primi bir üst seviyeye taşımıştır. Bu ilave prim etkisi 4,8 Milyon TL’dir. Ayrıca Şirketimiz, yılın son çeyreğinde başlayan halka arz tanıtım filmleriyle, piyasada çok olumlu bir momentum yakalamış ve 2021 yılındaki stratejinin desteklenmesine yönelik olarak “Arzum Okka” için yeni bir kampanya başlatmıştır. Söz konusu ilave kampanyalar ve tanıtım filmlerinin etkisi de yaklaşık olarak 5 Milyon TL’dir.

Sonuç olarak, tüm dünyayı etkisine altına alan pandeminin tüm olumsuzluklarına, tek seferlik maruz kalınan halka arz giderlerine ve bilinçli olarak arttırılan pazarlama faaliyetlerine rağmen, Şirketimiz 2020 yılında 36 Milyon TL net kar açıklamıştır. Bunun yanında halka arz izahnamesinde yer alan “Kârın dağıtılacağı yılda hesaplanan dağıtılabilir karın 1/3’lük kısmının dağıtılmasına yönelik azami gayret gösterilecektir” ifadesi doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere 11,8 Milyon TL temettü dağıtım kararı almıştır. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929984