ARMDA: Armada Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

ARMDA: Armada Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

7 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ARMDA: Armada Bilgisayar gelir tablosu kar yazdı! Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 62.434.092,58 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Armada Bilgisayar sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ARMDA: Armada Bilgisayar Gelir Tablosu Kar Yazdı

Armada Bilgisayar’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

armda-armada-bilgisayar-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-payi-ne-kadar-tarihleri-zaman-bilanco

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 Dönemine Ait
Ayrıntılı Gelir Tablosu ( TL )
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası
mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

A- BRÜT SATIŞLAR 3.549.543.292,72
1- Yurtiçi Satışlar 3.396.725.548,25
2- Yurtdışı Satışlar 55.207.437,62
3- Diğer Gelirler 97.610.306,85
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (117.918.494,86)
1- Satıştan İadeler (-) (117.918.494,86)
2- Satış İskontoları (-) –
3- Diğer İndirimler (-) –
C- NET SATIŞLAR 3.431.624.797,86
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (3.253.053.750,26)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) –
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (3.252.865.045,38)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) –
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) (188.704,88)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 178.571.047,61
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (64.384.532,84)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) –
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (23.984.863,96)
3- Genel Yönetim Giderleri (-) (40.399.668,88)
FAALİYET KARI 114.186.514,77
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 753.222.184,16
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri –
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri –
3- Faiz Gelirleri 157.428,83
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 981.011,30
6- Menkul Kıymetler Satış Karları –
7- Kambiyo Karları 647.111.429,98
8- Reeskont Faiz Gelirleri 689.191,75
9- Enflasyon Düzeltmesi –
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 104.283.122,30
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (768.225.990,59)
1- Komisyon Giderleri (9.842.188,96)
2- Karşılık Giderleri –
3- Menkul Kıymet Satış Zararları –
4- Kambiyo Zararları (721.501.855,54)
5- Reeskont Faiz Giderleri (1.250.825,54)
6- Enflasyon Düzeltmesi –
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (35.631.120,56)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (18.301.677,29)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (18.301.677,29)
OLAĞAN KAR / ( ZARAR ) 80.881.031,04
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 624.612,79
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 624.612,79
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (994.565,88)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) –
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) –
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (994.565,88)
DÖNEM KARI / ( ZARARI ) 80.511.077,95
K- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (18.076.985,37)
NET DÖNEM KARI / ( ZARARI ) 62.434.092,58


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910360