ARENA: Arena Bilgisayar Temettü Ödemesi 2021 Nisan Ayında

ARENA: Arena Bilgisayar Temettü Ödemesi 2021 Nisan Ayında

26 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ARENA: Arena Bilgisayar temettü ödemesi 2021 Nisan ayında yapılacak! Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2020 yılında elde edilen kar üzerinden dağıtılacak olan kar payı ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre şirket kar payı ödemelerine Nisa 2021’de başlayacak. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Arena Bilgisayar sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ARENA: Arena Bilgisayar Temettü Ödemesi 2021 Nisan Ayında

Arena Bilgisayar’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulu’nun 22.02.2021 tarihli toplantısında;

Şirketin, 2020 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2020 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 64.640.650,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.’nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması ve yıl içerisinde yapılan 16.123,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.656.773,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

– I. Temettü olarak brüt 12.931.354,60 TL,

– II. Temettü olarak brüt 3.232.838,65 TL karın dağıtılmasına,

– 1.456.419,33 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

– geriye kalan 47.020.037,43 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 16.164.193,25 TL ve brüt temettü oranı % 50,5131 olup, beher 1 TL’lik hisse başına brüt 0,505131 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmişti.

Genel Kurul’un söz konusu öneriyi kabul etmesine istinaden 2020 yılı net dönem karının %25’ine tekabül eden 16.164.193,25 TL’nin 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılması karara bağlanmıştır. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920455