ARCLK: Arçelik Whirlpool Beyaz Eşya Satın Almasını Tamamladı

ARCLK: Arçelik Whirlpool Beyaz Eşya Satın Almasını Tamamladı

30 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ARCLK: Arçelik Whirlpool Beyaz Eşya satın almasını tamamladı… Arçelik Anonim Şirketi, daha önce yaptığı açıklamada Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin satın alınmasına yönelik olarak Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.’nin (“Whirlpool Global”) ile görüştüğünü kamuoyuna deklare etmişti. Şirketten bugün (30 Haziran 2021) yapılan açıklamada satın almanın tamamlandığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca ARCLK haberleri için de buraya göz atılabilir.

ARCLK: Arçelik Whirlpool Beyaz Eşya Satın Almasını Tamamladı

Arçelik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 17.05.2021 tarihli açıklamamızı takiben, beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.’nin (“Whirlpool Global”) Türkiye’de Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) Arçelik A.Ş. bünyesine katılması amacıyla imzalanan pay alım satım sözleşmesine istinaden kapanış koşulları tamamlanmış olup; 31.12.2020 dönem sonu denetlenmiş finansal tabloları üzerinden 78,3 milyon Euro olarak hesaplanan hisse satın alma bedeli Whirlpool Global’e ödenerek devir işlemi tamamlanmıştır.

17 Mayıs 2021 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Tedarik Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanmış olup Şirket’in kapanış tarihi itibarıyla finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulacak, sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için satın alma fiyatında düzeltme yapılacaktır. ”

Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Mevcut iki fabrikada soğutucu ve çamaşır makinası üretimi ile üretilen ürünlerin satış (ihracat) ve pazarlaması.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 753.801.427 TL
Edinim Yöntemi Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 30.06.2021
Edinme Koşulları Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı 753.801.427 TL
Beher Payın Alış Fiyatı 1,08 TL (0,1039 EUR) (@ 10,37 EUR/TL)
Toplam Tutar Payların %100’ü için işlem bedeli 78,3 milyon EURO’dur. Kapanış finansallarının denetiminin bitmesini takiben satın alma tutarı 30.06.2021 tarihli denetlenmiş bilançolarda yer alacak sabit kıymet hariç diğer varlıkların değişimine göre düzeltmeye tabi olacaktır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) 100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) 100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 1,50%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 2,00%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Toplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 17.05.2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945006