ALMAD: Altınyağ Madencilik Sermaye Artırıyor!

ALMAD: Altınyağ Madencilik Sermaye Artırıyor!

1 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ALMAD: Altınyağ Madencilik sermaye artırımı için 1 Şubat 2021 Pazartesi günü itibari ile Yönetim Kurulu kararı aldığını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda; şirketin ödenmiş / çıkarılmış sermayesi 105 milyon Türk Lirası’ndan 155 milyon Türk Lirası artışla (yüzde 147,62) 260 milyon Türk Lirası’na çıkarılacak. Altınyağ bedelli sermaye artırımı kararı detayları haberimiz devamında yer almaktadır. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler listesi 2021 için de buraya göz atabilirsiniz.

ALMAD: Altınyağ Madencilik Sermaye Artırımı Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir. Ayrıca Altınyağ Madencilik kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

“ Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

  1. Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına,
  2. Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların “borsada işlem görmeyen” nitelikte, borsada işlem gören payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,
  3. Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında “borsada işlem görmeyen” nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında “borsada işlem gören” nitelikte pay verilmesine,
  4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılmasına,
  5. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik’in şirkette sahip olduğu 17.420.364,87 TL nominal değerdeki sermaye payına ilişkin 25.715.776,71 TL tutarındaki rüçhan hakkı kullanımının 23.000.000 TL tutarındaki kısmının sermaye avansı niteliğinde şirkete nakden ödemiş olduğu fonlardan ve kalan 2.715.776,71 TL tutarındaki kısmının şirkete yatırmış olduğu nakit fonlardan kaynaklanan cari hesap alacağından mahsuben kullandırılmasına,
  6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
  7. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
  8. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
  9. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir. ”