ALMAD: Altınyağ Madencilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

ALMAD: Altınyağ Madencilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

4 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ALMAD: Altınyağ Madencilik gelir tablosu kar yazdı! Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firma 01.01.2020-31.12.2020 döneminde net 23.385.141,40 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Altınyağ Madencilik kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ALMAD: Altınyağ Madencilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Altınyağ’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

almad-altinyag-madencilik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

(TL)
“Aşağıdaki Gelir Tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”

Cari Dönem
01.01.2020 – 31.12.2020

A. BRÜT SATIŞLAR 1.985.463,40
1- Yurtiçi Satışlar 1.202.968,00
2- Yurtdışı Satışlar –
3- Diğer Gelirler 782.495,40
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1- Satış İadeleri (-) –
2- Satış İskontaları (-) –
3- Diğer İndirimler (-) –
C. NET SATIŞLAR 1.985.463,40
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -1.052.597,00
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) –
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -1.052.597,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) –
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) –
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 932.866,40
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) -5.989.508,29
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) –
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -131.063,71
3- Genel Yönetim Giderleri (-) -5.858.444,58
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -5.056.641,89
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 48.498.330,41
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri –
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri –
3- Faiz Gelirleri 626.473,02
4- Komisyon Gelirleri –
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 25.695.697,53
6- Menkul Kıymetler Satış Karları –
7- Kambiyo Karları 22.149.759,86
8- Reeskont Faiz Gelirleri –
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gel.ve Karlar 26.400,00
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -17.936.597,40
1- Komisyon Giderleri (-) –
2- Karşılık Giderleri (-) -74.338,49
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
4- Kambiyo Zararları (-) -17.862.258,91
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) –
6- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gid.ve Zararlar (-) –
H. FİNANSMAN GİDERLERİ -776.362,33
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -776.362,33
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 24.728.728,79
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 210.148,22
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 210.148,22
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -1.553.735,61
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) –
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) –
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -1.553.735,61
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 23.385.141,40
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML. KARŞILIĞI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 23.385.141,40


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909304