ALKIM: Alkim Alkali Gelir Tablosu Kar Yazdı

ALKIM: Alkim Alkali Gelir Tablosu Kar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ALKIM: Alkim Alkali gelir tablosu kar yazdı! Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 128.437.515,70 kar kaydetti. Haberimiz devamında Alkim’in gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Alkim Alkali sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ALKIM: Alkim Alkali Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

alkim-alkim-alkali-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş
(TL)
01 OCAK – 31 ARALIK 2020 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

01.01.2020 – 31.12.2020
‘Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.”

A BRÜT SATIŞLAR 364.891.391,99
1-Yurtiçi satışlar 318.148.862,04
2-Yurtdışı satışlar 42.898.081,55
3-Diğer Gelirler 3.844.448,40
B SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 5.578.045,64
1-Satıştan İadeler (-) 159.899,75
2-Satış İskontoları (-) 5.044.480,72
3-Diğer İndirimler (-) 373.665,17
C NET SATIŞLAR 359.313.346,35
D SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 159.814.244,67
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) 134.831.207,73
2-Satılan Ticari Mal Maliyeti (-) 24.983.036,94
BÜRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 199.499.101,68
E FAALİYET GİDERLERİ(-) 62.869.517,96
1-Araştırma Geliştirme Gideri 6.422,52
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 43.666.465,29
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 19.196.630,15
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 136.629.583,72
F DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 42.076.889,34
1-Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri 8.796.252,16
2-Faiz Geliri 3.278.763,17
3-Konusu Kalmayan Karşılık 69.861,10
4-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
5-Kambiyo Karları 27.417.732,65
6-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
7-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.514.280,26
G DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARAR(-) 16.810.227,84
1-Karşılık Giderleri (-) 0,00
1-Kambiyo Zararları (-) 16.810.227,84
2-Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
H FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 374.524,34
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 374.524,34
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 161.521.720,88
I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2.233.573,43
1-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.233.573,43
J OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 16.949.506,43
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 16.869.929,09
2-Diğer olağandışı Gider ve Zararlar (-) 79.577,34
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 146.805.787,88
DÖNEM KARI VERGİ KARŞILIĞI(-) 18.368.272,18
DÖNEM NET KARI 128.437.515,70


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910390