ALCTL: Alcatel 2022’de Temettü Dağıtmayacak

ALCTL: Alcatel 2022’de Temettü Dağıtmayacak

28 Nisan 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ALCTL: Alcatel 2022’de temettü dağıtmayacak. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada; 2021 yılında elde edilen net kardan 2022 yılında paydaşlara kar payı ödenmemesi yönünde yönetim kurulu kararı alındığı belirtildi. Bahse konu kararın Genel Kurul onayına sunulacağı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan kar payı ödemesi ile ilgili yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

ALCTL: Alcatel 2022’de Temettü Dağıtmayacak

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nden 2022 kar payı ödemesi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 51.073.799 TL cari yıl kârının ve TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 51.779.401 Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo EK/1’de yer almaktadır. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
38.700.772
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
672.158
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
74.177.782
51.073.799
4. Vergiler ( – )
22.398.381
0
5. Net Dönem Kârı
51.779.401
51.073.799
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
2.553.689,95
2.553.689,95
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
49.225.711,05
48.520.109,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
49.225.711,05
48.520.109,05
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
49.225.711,05
48.520.109,05
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
49.225.711,05
48.520.109,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0