AKSUE: Aksu Enerji Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

AKSUE: Aksu Enerji Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

16 Haziran 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AKSUE: Aksu Enerji temettü dağıtmayacak 2021 yılında… Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kar payı dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında net 10,5 milyon Türk Lirası zarar kaydetmesi nedeniyle 2021 yılında temettü ödemesi yapmayacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca AKSUE haberleri için de buraya göz atılabilir.

AKSUE: Aksu Enerji Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

Aksu Enerji’den yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Şirketimiz 613 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında,

  1. Şirketimiz 2020 Yılı Faaliyet Döneminde 10.526.771,49 TL Dönem zararı olmasından ötürü , 2020 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir “

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
16.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.570.455,59
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOK
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-7.543.505
-10.526.771,49
4. Vergiler ( – )
-596.653
5. Net Dönem Kârı
-8.140.158
-10.526.771,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
-4.303.581
-19.778.722,92
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-12.443.739
-30.305.494,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942451