AKSEN: Aksa Enerji Gelir Tablosu 270 Milyon TL Kâr Yazdı

AKSEN: Aksa Enerji Gelir Tablosu 270 Milyon TL Kâr Yazdı

21 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

AKSEN: Aksa Enerji gelir tablosu 270 milyon TL kâr yazdı! Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin gelir tablosuna göre 01.01.2020-31.12.2020 döneminde 269.581.526 TL kâr elde ettiği görüldü. 2019 yılı için 75.247.326 TL seviyesinde olan kar miktarının belirgin ölçüde arttığı gözlemlendi. Haberimiz devamında Aksa’nın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Aksa Enerji Kongo imtiyaz sözleşmesi imzaladı haberine de buradan göz atabilirsiniz.

AKSEN: Aksa Enerji Gelir Tablosu 270 Milyon TL Kâr Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

aksen-aksa-enerji-gelir-tablosu-270-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-payi-temettu

01.01.2020-31.12.2020 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. GELİR TABLOSU
31.12.2019
31.12.2020
Önceki Dönem
Cari Dönem
A –
BRÜT SATIŞLAR
1.921.367.012
2.231.449.393
1-
Yurtiçi Satışlar
1.389.539.813
1.769.817.693
2-
Yurtdışı Satışlar
531.827.200
461.631.700
3-
Diğer Gelirler
B –
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
(29.725.351)
(40.592.318)
1-
Satış İadeleri (-)
(29.725.351)
(40.592.318)
2-
Satış Iskontoları (-)
3-
Diğer İndirimler (-)
C –
NET SATIŞLAR
1.891.641.661
2.190.857.075
D –
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
(1.775.456.992)
(2.075.437.592)
1-
Satılan Mamuller Maliyeti (-)
(861.333.680)
(964.534.404)
2-
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
(903.958.733)
(1.103.158.934)
3-
Satılan Hizmet Maliyeti (-)
(10.164.580)
(7.744.254)
4-
Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
116.184.669
115.419.484
E –
FAALİYET GİDERLERİ (-)
(43.675.340)
(64.144.819)
1-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
(1.371.550)
(1.197.705)
3-
Genel Yönetim Giderleri (-)
(42.303.789)
(62.947.115)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
72.509.329
51.274.664
F –
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR
902.867.077
1.041.509.651
1-
İştiraklerden Temettü Gelirleri
69.577
75.599
2-
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri
37.787.238
96.604.616
3-
Faiz Geliri
260.285.702
165.516.744
4-
Komisyon Gelirleri
5-
Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-
Menkul Kıymetler Satış Karları
7-
Kambiyo Karları
542.814.683
728.897.752
8-
Reeskont Faiz Gelirleri
9-
Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-
Diğer Olağan Gelirler ve Karlar
61.909.877
50.414.939
G –
DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARARLARI (-)
(459.946.702)
(559.862.102)
1-
Komisyon Giderleri (-)
(6.441)
(3.879)
2-
Karşılık Giderleri (-)
3-
Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-
Kambiyo Zararları (-)
(459.930.373)
(559.320.911)
5-
Reeskont Faiz Giderleri (-)
6-
Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7-
Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
(9.888)
(537.312)
H –
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(443.480.937)
(255.574.662)
1-
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
(206.899.569)
(121.463.914)
2-
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
(236.581.367)
(134.110.748)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
71.948.768
277.347.552
I –
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
11.804.378
80.435
1-
Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
11.804.378
80.435
J –
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
(8.505.819)
(7.846.460)
1-
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
(3.699.552)
(4.186.137)
2-
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3-
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
(4.806.268)
(3.660.323)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
75.247.326
269.581.526
K –
DÖNEM KARI VERGİ VE D.Y.YÜK. KRŞ. (-)


DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
75.247.326
269.581.526


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910640