AKFGY: Akfen GYO Bodrum Yalıkavak’ta 365 Milyon TL’ye Arsa Satın Aldı

AKFGY: Akfen GYO Bodrum Yalıkavak’ta 365 Milyon TL’ye Arsa Satın Aldı

16 Eylül 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AKFGY: Akfen GYO Bodrum Yalıkavak’ta 365 milyon TL’ye arsa satın aldı… Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; Muğla ilinin Bodrum İlçesinin Dazlak Mevkii, Yalıkavak Mahallesinde 22.197,30 m² arsa satın alındığı belirtildi. Söz konusu arsanın değerleme bedelinin 405 milyon Türk Lirası olarak tayin edildiği ve yüzde 10 iskontolu olarak 365 milyon Türk Lirası bedelle satın alındığı deklare edildi. Şirket, ödemeyi nakit olarak yaptığını açıkladı. Haberimiz devamında konu hakkında detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

AKFGY: Akfen GYO Bodrum Yalıkavak’ta 365 Milyon TL’ye Arsa Satın Aldı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Muğla ilinin Bodrum İlçesinin Dazlak Mevkii, Yalıkavak Mahallesinde 22.197,30 m² arsayı 365 milyon TL nakit ve peşin bedelle satın aldı.

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Yalıkavak Mahallesi, Dazlak Mevkii, Bodrum, Muğla 22.197,30 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
365.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%10
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%28
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%4
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
12144%. Arsa Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kaleminde raporlanacak olup söz konusu finansallardaki yatırım amaçlı gayrimenkuller içindeki payı %4’dür.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%191
Alım Koşulları
Nakden, peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15/09/2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Söz konusu arsada satış amaçlı villa projesi gerçekleştirilecek olup ruhsat ve izinleri mevcuttur. Satılacak villalardan elde edilecek gelirler Şirketin kiralardan oluşan mevcut gelirlerini ve kârını satış süresince artıracaktır.
Karşı Taraf
Şahıs
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
13/09/2022 2022/994
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
405.000.000 tl
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
şlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun ve %10 iskontolu gerçekleşmiştir.