AKENR: Akenerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

AKENR: Akenerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AKENR: Akenerji gelir tablosu zarar yazdı! Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -527.343.336,03 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında Akenerji’nin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

AKENR: Akenerji Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

akenr-akenerji-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
GELİR TABLOSU
(Aşağıda ki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)
01.01.2020/31.12.2020
A-Brüt Satişlar 2.109.190.536,23
1-Yurtiçi Satışlar 2.026.304.644,51
2-Yurtdışı Satışlar 0,00
3-Diğer Gelirler 82.885.891,72
B-Satiş İndirimleri ( – ) 0,00
1-Satıştan İadeler ( – ) 0,00
2-Satış İskontoları ( – ) 0,00
3-Diğer İndirimler ( – ) 0,00
C-Net Satişlar 2.109.190.536,23
D-Satişlarin Maliyeti ( – ) -1.961.063.504,20
1-Satılan Mamuller Maliyeti ( – ) -1.961.063.504,20
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 0,00
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – ) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 148.127.032,03
E-Faaliyet Giderleri ( – ) -58.697.974,56
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ( – ) 0,00
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) -58.697.974,56
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 89.429.057,47
F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar 23.291.065,10
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 5.817.823,12
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 96.285,89
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 10.162.215,34
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 7.214.740,75
G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar ( – ) -31.162.891,10
1-Komisyon Giderleri ( – ) 0,00
2-Karşılık Giderleri ( – ) -260.027,12
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) 0,00
4-Kambiyo Zararları ( – ) -22.898.004,25
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – ) 0,00
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( – ) -8.004.859,73
H-Finansman Giderleri ( – ) -617.320.801,72
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) -617.320.801,72
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -535.763.570,25
I-Olağandişi Gelir Ve Karlar 9.654.387,99
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.116.082,36
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 4.538.305,63
J-Olağandişi Gider Ve Zararlar ( – ) -1.234.153,77
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) -1.212.619,26
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) -21.534,51
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -527.343.336,03
K-Dönem Kari Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşiliklari ( – ) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -527.343.336,03


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910306