AKCNS: Akçansa Çimento Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Uzatımı

AKCNS: Akçansa Çimento Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Uzatımı

15 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

AKCNS: Akçansa Çimento kayıtlı sermaye tavanı süresi uzatımı… Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan açıklamada; 500 milyon Türk Lirası seviyesinde bulunan ve 2020 yıl sonu itibari ile süresi sona eren kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl süre ile uzatılması yönünde Yönetim Kurulu kararı alındığı belirtildi. Haberimiz devamında şirket tarafından yapılan açıklamanın detaylarını bulabilir, Akçansa Çimento kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

AKCNS: Akçansa Çimento Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresi Uzatımı

Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6. ve 13. no’lu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli tadil metninin kabulüne,

Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. ”

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.02.2021
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6

Yararlanılan kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909760