AKBNK: Akbank 2021 Temettü Ödemesi Yarın Başlıyor

AKBNK: Akbank 2021 Temettü Ödemesi Yarın Başlıyor

25 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AKBNK: Akbank 2021 temettü ödemesi yarın başlıyor! Akbank T.A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada 2020 yılında elde edilen kar dolayısıyla yapılacak kar payı ödemelerinin Mart Ayı’nın 26’sı itibari ile başlayacağı belirtildi. Haberimiz devamında Akbank’ın yaptığı açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Akbank sahibi kim ortaklık yapısı nasıl 2021 itibari ile buradan göz atılabilir.

AKBNK: Akbank 2021 Temettü Ödemesi Yarın Başlıyor

Akbank’tan konu hakkında yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Bankamızın 2020 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.267.167.124,74 TL.’lik net kârdan;

  • Ortaklarımıza 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.’nin %5’ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kar payı; 366.080.000 TL. ikinci nakit brüt kar payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12,04’ü olan 626.080.000 TL. nakit brüt kar payı dağıtılmasına;
  • Nakit kar payı ödemelerine 26 Mart 2021 tarihinden itibaren başlanılmasına,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 702.497,79 TL.’nin “Özel Fon Hesabı”na aktarılması ve “Kanuni Yedek Akçeler” olarak toplam 36.608.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın “Olağanüstü Yedekler”e tahsis edilmesine,

karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
5.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.772.027.260,68
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
7.945.212.143,73
4. Vergiler ( – )
1.678.045.018,99
5. Net Dönem Kârı
6.267.167.124,74
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.267.167.124,74
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
260.000.000
* Nakit
260.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
366.080.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
36.608.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
702.497,79
19. Olağanüstü Yedek
5.603.776.626,95
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Karar Tarihi
25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920275