ADEL: Adel Kalemcilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

ADEL: Adel Kalemcilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

25 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ADEL: Adel Kalemcilik gelir tablosu kar yazdı! Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu incelendiğinde net 8.674.262,25 TL kar elde ettiği görüldü. Haberimiz devamında Adel’in gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Adel Kalemcilik kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ADEL: Adel Kalemcilik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Adel Kalemcilik’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

adel-adel-kalemcilik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Adel Kalemcilik Tic ve San. A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Gelir Tablosu (01.2020-12.2020)
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar 506.859.766,11
2-Yurtdışı Satışlar 23.686.371,56
A-BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI 530.546.137,67
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1-Satıştan İadeler (-) -10.704.287,95
2-Satış İskontoları (-) -57.141.907,73
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ TOPLAMI (-) -67.846.195,68
C-NET SATIŞLAR 462.699.941,99
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) -138.776.945,77
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -107.025.023,64
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) -1.678.479,80
D-SATIŞLARIN MALİYETİ TOPLAMI (-) -247.480.449,21
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 215.219.492,78
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.349.421,66
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -147.159.278,53
3-Genel Yönetim Giderleri (-) -47.234.047,31
E-FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI (-) -196.742.747,50
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 18.476.745,28
F-DİĞER FAAL. OLAGAN. GEL. VE KAR.
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 7.271.558,98
7-Kambiyo Karları 34.937.631,85
8-Reeskont Faiz Gelirleri 853.657,91
9-Faaliyetle İlgili Diğer Olağ. Gelir ve Kar. 12.358.281,79
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GEL. VE KAR.TOPLAMI 55.421.130,53
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD. VE ZARAR.
2-Karşılık Giderleri -2.650.586,35
4-Kambiyo Zararları (-) -25.514.216,79
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) -778.362,75
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -1.370.640,86
G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD. VE ZARAR.TOPLAMI (-) -30.313.806,75
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -28.355.694,88
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -5.484.520,30
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -33.840.215,18
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 9.743.853,88
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 610.561,07
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR TOPLAMI 610.561,07
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) -159.854,52
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -23.882,67
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) -1.496.415,51
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TOPLAMI (-) -1.680.152,70
VERGİ ÖNCESİ KAR 8.674.262,25
“YUKARIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE
SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910548