2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı!

2019 Üçüncü Çeyrek Büyüme Rakamları Açıklandı!

3 Aralık 2019 0 Yazar: Suat Bulut

2019 üçüncü çeyrek büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Söz konusu döneme ilişkin büyüme tahmini yüzde 1 seviyesinde idi. TÜİK’in açıkladığı rapora göre hane halkı harcamaları yüzde 1,5 yükselirken devlet harcamaları ise ilgili dönemde yüzde artış gösterdi.

2019 Üçüncü Çeyrekte Türkiye Ekonomisi Yüzde 0,9 Büyüdü!

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 3. çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) değeri çeyreklik bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme kaydetti. 2019’un 3. çeyreğinde devlet harcamaları yüzde 7 oranında artış gösterirken hane halkı harcamaları yüzde 1,5 oranında arttı. Söz konusu dönemde yatırımlar yüzde 12,6 azalırken tarım ve sanayi sektöründe büyüme gözlendi. Tarım sektöründe büyüme oranı yüzde 3,8 olurken, sanayi sektöründe büyüme yüzde 1,6 seviyesinde oldu.

TÜİK verilerine göre 2019 üçüncü çeyreğinde inşaat sektörü yüzde 7,8 daralma yaşarken, hizmetler sektörü yüzde 0,6 büyüme kaydetti. TÜİK raporunda 2019 2. çeyreğine ilişkin daralma oranını yüzde 1,5’ten 1,6’ya; 2019 ilk çeyreğine ilişkin yüzde 2,4’lük daralmayı 2,3 olarak revize etti. Söz konusu rapora göre üretim yöntemi ile gayri safi yurt içi hasıla tahmini üçüncü çeyrekte cari fiyatlarda yüzde 11,5 arttı ve 1 trilyon 145 milyar 99 milyon Türk Lirası oldu.

2019’un üçüncü çeyreğine ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu raporuna göre takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi 2018’in aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Söz konusu değer 2019 ikinci çeyreğine göre ise yüzde 0,4 artış gösterdi.

2019 Kasım ayı İstanbul enflasyon verileri hakkında bilgi için buraya göz atabilirsiniz.